Khai giảng năm học 2019-2020

Khai giảng 19-20(1)Khai giảng 19-20(3)Khai giảng 19-20(2)Năm học 2019-2020 chính thức bắt đầu, tập thể CBGVNV trường MG Hoa Mai 2 quyết tâm cố gắng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ với phương châm:” Tình thương công bằng, cho mẹ niềm tin,cho con vững bước. Quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020